المعلومات
Founder:
Tag:
'RB'
Established:
20 April 2015
شعار
The harder the struggle, the more glorious the triumph
حول
Rebound are not a points based clan. It is a group for those that want to have a relaxing time and just to have fun games and tournaments with friends. To all work together, to become one.[You must login to view link]
الموقع:
Team Level
Rebound Team Website

Team Roster

PlayerRankJoin DateLast Online
['RB']Queen_Megz Team Founder 20 April 2015 Yesterday, 9:31 pm
['RB']poet_ Team Captain 22 July 2015 22 July 2015 - 7:11 pm
['RB']ZottenDree Team Captain 15 December 2017 Yesterday, 6:51 pm
['RB']paenitenda Team Captain 22 April 2015 6 August 2018 - 1:03 pm
['RB']De_Santiago 24 September 2016 20 January 2019 - 8:38 pm
['RB']Iillminetor 27 August 2016 26 November 2018 - 4:22 am
['RB']BlindPilot 20 December 2017 6 February 2018 - 6:41 pm
['RB']love_all 22 November 2015 22 August 2016 - 9:32 pm
['RB']NepROst13 1 December 2016 Today, 1:23 am
['RB']_bluemagic_ 14 February 2017 30 August 2017 - 5:52 pm
['RB']Dutchian 12 April 2016 19 March 2016 - 1:00 pm
['RB']troller123 21 August 2016 10 January 2017 - 9:19 pm
['RB']TheRealRed 20 December 2016 14 March 2017 - 6:41 pm
['RB']WarDrums 19 February 2017 19 January 2019 - 10:14 pm
['RB']mangsho 1 September 2017 26 October 2017 - 8:10 pm
['RB']Nerdy 3 May 2015 22 February 2017 - 10:47 pm
['RB']Rebound 15 December 2017 15 December 2017 - 9:55 pm
['RB']Dan 20 April 2016 5 April 2017 - 7:34 pm
['RB']GoldenStar97 26 June 2015 26 June 2015 - 12:15 pm
['RB']Ryan 4 July 2015 28 May 2016 - 3:32 am
['RB']K_T_M 26 June 2015 29 September 2017 - 9:41 am
['RB']cuccitini 23 October 2015 17 November 2018 - 3:42 pm
['RB']blurrryface 20 December 2016 25 September 2018 - 10:45 pm
['RB']TheAloneChamp 12 November 2016 20 July 2018 - 7:58 am
['RB']experience_ 22 April 2015 20 October 2018 - 11:48 pm
['RB']PigGoesOink 2 January 2017 9 March 2017 - 11:17 pm
['RB']imamrazzi 23 June 2016 12 December 2017 - 7:38 am
['RB']xTG_Extreme 22 February 2016 16 December 2016 - 1:23 am
['RB']ResetLucy 21 December 2015 22 December 2016 - 3:10 pm
['RB']Scorpion600 23 July 2018 15 December 2018 - 6:29 am